• OVOCIE - ZELENINA - MLIEKO
   • školský program
     • OTVORENIE NÁUČNÉHO CHODNÍKA

      Deň materských škôl (4. november) sme si pripomenuli otvorením náučno-zážitkového chodníka v areáli našej škôlky. V areáli boli za pomoci rodičov p. Ďurán Baštáka, p. Buvalu a pána údržbára inštalované edukačné panely z oblasti prírodovedy. Rozširujú sa tak formy a metódy vyučovania v prírode a dávajú možnosť prepájania vzdelávania s pohybom, deti sa učia zážitkom, vlastným skúmaním a bádaním. Tejto malej slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia zriaďovateľa, všetky triedy MŠ prezentovali ukážky vzdelávacích aktivít s využitím novo inštalovaných aj prenosných panelov. Tešíme sa z nášho krásneho školského dvora, ktorý takto vybavený dáva deťom možnosť autoevalvácie i zmysluplne stráviť čas na vzduchu, v prírode.

     • JAŠIDIELŇA

      Jesenná Jašidielňa s našou vernou Aničkou Lachovou prilákala na tvorenie so svojimi deťmi opäť mnoho rodín, čomu sa veľmi tešíme. Šikovné ruky, kreativita a chuť spoločne stráviť čas ... výsledkom boli vydarené práce, ktoré si deti vzali domov :-)

     • NÁVŠTEVA ZŠ ZLATÁ

      Predškolské triedy navštívili ZŠ Zlatá. So žiakmi školy si naši predškoláci vyskúšali poskladať lego robota, ktorého potom spoločne programovali, menili mu farby, nahrávali zvuk a skúsili si aj pracovať s tabletom. Deťom sa táto návšteva a spolupráca so žiakmi veľmi páčila. Ďakujeme za pozvanie

     • NÁVŠTEVA HVEZDÁRNE

      Kamarátka HVIEZDIČKA sprevádzala celý týždeň našu MŠ za poznaním slnečnej sústavy. Deti III. a IV. triedy navštívili aj hvezdáreň, kde mali možnosť vyskúšať si astronomické prístroje. V observatóriu pozorovali ďalekohľadom.

     • ČAROVNÁ PASTELKA

      Dnes sme zavítali do rožňavského divadla, kde sme cestovali okolo sveta s Čarovnou pastelkou. Išlo o multimediálne koncertné predstavenie plné úloh pre deti v podaní umeleckej agentúry EMMA production, s.r.o. v spolupráci s českým výrobcom výtvarných a školských potrieb KOH-I-NOR HARDTMUTH a.s. Vďaka príbehu sme sa vydali na cestu do Európy, Afriky, Ázie, Antarktídy, Austrálie a Ameriky.

     • BEH NA MOUNT ERNEST

      Podporujeme zdravý životný štýl. Šport, zábava a rodina... aj o tom bol ďalší ročník už nášho tradičného športového podujatia Beh na Mount Ernest. V rámci neho mali byť na šk. dvore osadené nové edukačné panely. Tie ešte pred podujatím osadili a zabetónovali - náš p. údržbár Šaňko Zajačko a oteckovia našich detí Jozef Ďurán Bašták a Tomáš Buvala, ktorým patrí VEĽKÁ VĎAKA. Jozef Ďurán Bašták na podujatie priniesol aj skákací hrad, ktorý atmosféru len umocnil. ĎAKUJEME. Teší nás Vaša vysoká účasť a zmysel pre zábavu. Kopec Mount Ernest zdolali všetky prítomné rodiny. Blahoželáme všetkým a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie.

   • Štvrtok7. 12. 2023
  • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom